Reglement van deelname

Via De Grote Prijs Website is de enige manier waarop je je kan inschrijven, er zijn geen inschrijfformulieren op school beschikbaar. Vergeet niet de voorwaarden goed door te lezen voordat je je inschrijft. Inschrijvingen die niet aan de voorwaarden voldoen vervallen!
Voorwaarden:
Deelname van leerlingen die niet op het Trinitas College zitten, is beperkt toegestaan. Voor acts met twee of drie personen is één buitenstaander toegestaan. Voor acts met vier of vijf personen zijn twee buitenstaanders toegestaan. Voor acts van zes of zeven drie personen enz. In alle gevallen geldt dat zij slechts een begeleidende rol mogen hebben. Voor ensembles dus geen leadzang of een andersoortige hoofdrol.

Het is een deelnemer toegestaan in de voorronden en ook in de finale aan maximaal een act deel te nemen, tenzij je van je docent toestemming hebt om in meerdere acts mee te doen

Een act kan zich maar met een nummer inschrijven. In een eventueel te behalen finale treedt de act op met het nummer van de voorronde.

In de finaleronde is het niet mogelijk twee dezelfde nummers in een categorie uit te voeren. In de voorronden is dat wel toegestaan. De voorronde jury geeft elke act een plaatsingsnummer, De act met het hoogste plaatsingsnummer gaat door naar De Grote Prijs.

Als in een categorie meer deelnemers zich inschrijven dan er geplaatst kunnen worden in de voorronden, zal voor die categorie een voorselectie plaatsvinden.

Bij inschrijven ga je akkoord met de voorwaarde dat De Grote Prijs een video van je act op internet gaat plaatsen (YouTube, Grote Prijs kanaal), en je nummer als MP3 via de Website van De Grote Prijs als download ter beschikking stelt.
Bij inschrijven ga je akkoord met de voorwaarde dat je beschikbaar bent gedurende alle shows (van begin tot eind), generale repetitie en technische doorloop van De Grote Prijs. (Moeten werken of optreden) is b.v. geen geldige reden om je af te melden voor een of meer van deze momenten!
Je act waarmee je optreedt in de voorronde en De Grote Prijs duurt maximaal 4 minuten
 In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het productieteam.

De inschrijving voor De kleine Prijs 2019 start 1 december.

Ja, ik heb alles gelezen en ben het eens met voorwaarden voor deelname